Doğalgaz tesisatı, kaliteli malzemelerle kurulduğunda, ısı tasarrufuna direkt katkı sağlamaktadır. Bu nedenle doğalgaz tesisatçısı tarafından ısı verimliliğini artıran malzemeler kullanılmalıdır. Genellikle proje tamamlandıktan sonra tesisat kurulumunu yapan doğalgaz firmaları en düşük maliyeti sağlayan malzemeleri kullanarak tesisat kurmayı tercih etmektedir.

Örneğin, doğalgaz borularını bakırdan ziyade plastik materyalden tercih ederek düşük maliyetli bir tesisat kurulumu sağlanabilir. Ancak bu durum, doğalgaz tesisatının, potansiyelinin çok altında sıcaklık oluşturmasına neden olacaktır.

Tesisat kurulumunda ısıyı koruyan ve daha geniş bir şekilde yayan ince bakır borular tercih edilmelidir. Bakır borular, hem işlevsellikleri nedeniyle hem de evin dekorasyonuna katkı sağlaması bakımından daha yararlıdır.

Doğalgaz Tesisatçısı Tarafından Kapsamlı Proje Hazırlanması

Bir doğalgaz tesisatının yeterli derece ısınma sağlamasının ilk koşulu proje aşamasının sağlıklı tamamlanmış olmasıdır. Proje aşamasında, konutun ihtiyaç duyduğu petek sayısı ve yeterli petek bağlantıları belirlenmektedir.

Petekler ve petek bağlantıları kağıt üstünde doğru şekilde kurgulandıktan sonra sıra montaj işlemine gelmektedir. Montaj sırasında ısıyı koruyan ve daha geniş alanlara yayan ince bakır borular tercih edilmelidir.

İyi bir doğalgaz tesisatçısı için projenin kapsamlı kurgulanması ve tesisat için kullanılan ekipmanların kaliteli olması önemlidir. Bu sayede, kurulan tesisattan en yüksek verimi elde etmek mümkün hale gelmektedir.

Verimli Bir Tesisat İçin Kombi Bakımı

Kombi tesisatı kurulum sonrasında belirli dönemlerde bakıma ihtiyaç duymaktadır. Kombi bakımı ihmal edildiğinde, normalden çok daha fazla su kaybı sorunu yaşanabilmektedir. Su kayıplarının yaşanması, kombinin performansının düşmesine ve arızalanmasına neden olmaktadır.

Kombi tesisatında herhangi bir problem yaşanmasa dahi kombinin yıllık bakımının yapılması gerekmektedir. Çünkü periyodik bakım sırasında kombi ve peteklerde yaşanan performans kayıpları tespit edilebilmektedir. Ayrıca herhangi bir doğalgaz kaçağı durumu varsa da sorun çözüme ulaştırılabilir.

Doğalgaz tesisatı için sıfırdan bir projeyi hazırlamak kadar mevcut bir projenin daha verimli hale gelmesini sağlamak da mümkündür. Bunun için, daha önceden kurulmuş doğalgaz tesisatı en ince ayrıntısına kadar gözden geçirilmektedir. İnceleme çalışmaları sırasında ısı kaybına yol açan herhangi bir sorun varsa, bu sorunlar tespit edilerek çözüm sağlanmaktadır.

İyi bir doğalgaz tesisatçısı uyguladığı yöntemlerle doğalgaz sisteminin kayıpsız bir şekilde ve daha verimli olarak çalışmasını sağlamaktadır. Efsane Tesisat doğalgaz tesisat işlerinizde en iyi çözümleri sunmaktadır.

Doğalgaz Tesisatçısı
HEMEN ARA